Sıcak Mine Sanatı Nedir?

Sıcak mine, antik çağdan süregelen metal renklendirme amacıyla ortaya çıkmış, çok eski bir sanat dalıdır. Cam tozlarının yğksek ısıda ergitmesi ile metal yüzeyinin kaplanması tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Hayli ince bir zanaat olup, sınırsız yaratıcı süreçler ile sanatın bir dalı haline gelmiştir.